obiekty przemysłowe

Przebudowa – Realizacja zaleceń ppoż. w budynku bloków ciepłowniczych w Elektrociepłowni Wrocław

Zleceniodawca:

PT Energopiast

Data realizacji:

październik 2014 – czerwiec 2015

Zakres prac:

Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru związana z sterowaniem oddymianiem i przewietrzaniem hali kotłów. Wykonanie systemu przewietrzania w oparciu o klapy COLT, czerpnie SMAY i siłowniki BELIMO, centrale i przyciski oddymiania D+H, moduły monitorujące Schrack Seconet.