obiekty przemysłowe

Przebudowa i rozbudowa o część magazynową istniejącego budynku Zakładu Nowoznal w Niepołomicach, budowa wiaty oraz instalacji wewnętrznych […]

Zleceniodawca:

COMMERCECON Sp. Z o.o. Sp. komandytowa

Data realizacji:

marzec 2018 – sierpień 2018

Zakres prac:

Kompleksowe wykonanie instalacji silno- i słaboprądowych, wykonanie zasilania placu budowy i zaplecza socjalnego.