budynki mieszkalne

Inwestycja „Nowy Gaj”- Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu

Zleceniodawca:

ERBUD S.A.

Data realizacji:

sierpień 2016 – wrzesień 2017

Zakres prac:

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych nisko i wysoko prądowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych) oraz instalacji słaboprądowych. Ponadto w zakres prac wchodziło również kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych – oświetleniowych w zakresie projektu Przebudowy ulicy Żegiestowskiej i Brzoskwiniowej we Wrocławiu, wraz z wykopem i zasypką pod kabel oraz roboty dodatkowe związane ze zmianami lokatorskimi oraz inwestorskimi na bud. B.