budynki mieszkalne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowaną częścią biurową, usługową, garażem nadziemnym i podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją pn. Login City przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

Zleceniodawca:

ERBUD S.A.

Data realizacji:

czerwiec 2016 – styczeń 2018

Zakres prac:

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych nisko- i wysokoprądowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych) .