obiekty przemysłowe

Udział w modernizacji rozdzielni 6kV R-2.1 w zakresie filtrów aktywnych filtrów wyższych harmonicznych – KGHM Polska Miedź O/ZG „Rudna”, rozdzielnia 6kV R-2.1, rejon szybu R-III.

Zleceniodawca:

OPA-ROW Sp. Z o.o.

Data realizacji:

marzec 2019 – czerwiec 2019

Zakres prac:

Zabudowanie filtra aktywnego wyższych harmonicznych, zabudowanie rozdzielni potrzeb własnych zasilających urządzenia peryferyjne  zabudowane na poz. 5 wieży szybu R-III, zabudowanie przekładników napięciowych (pole nr 1) oraz prądowych (pole nr 2, 3, 4, 6) w rozdzielni 6kV R-2.1 sekcja A. przystosowanie pola nr 2 rozdzielni 6kV R-2.1 do potrzeb zaprojektowanego układu kompensacji, montaż tras kablowych i ułożenie  kabli zasilających, sterowniczych, światłowodowych oraz komunikacyjnych niezbędnych do uruchomienia systemu filtracji, zabudowanie i uruchomienie kompletnej instalacji oświetleniowej i siłowej na poz.5 wieży szybu R-III, zabudowanie i uruchomienie kompletnej instalacji grzewczej na poz.5 wieży szybu R-III oraz prace demontażowe i wykonanie ogrodzeń.